سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیارت نامه امام حسن عسکری علیه السلام

دوشنبه 86/1/6 10:39 عصر| حضرت مهدی عج | نظر

درود بر تو اى‌ سرورم‌ اى‌ ابامحمد حسن‌ بن‌ على‌ آن‌ راهنماى‌ راه‌ یافته‌ و رحمت‌ خدا و
برکات‌ او درود بر تو اى‌ ولى‌ و نماینده‌ خدا و فرزند اولیائش‌ درود بر تو اى‌ حجت‌
خدا و فرزند حجت‌هاى‌ او درود بر تو اى‌ برگزیده‌ خدا و فرزند برگزیدگانش‌ سلام‌ و
درود بر تو اى‌ جانشین‌ خدا و فرزند جانشینانش‌ و پدر جانشین‌ او درود بر تو اى‌
خاتم‌ پیامبران‌ درود بر تو اى‌ فرزند آقاى‌ اوصیاء درود بر تو اى‌ فرزند امیرمؤمنان‌
درود بر تو اى‌ فرزند بانوى‌ بانوان‌ جهانیان‌ درود بر تو اى‌ فرزند پیشوایان‌ درود بر
تو اى‌ فرزند اوصیاء راهنمایان‌ درود بر تو اى‌ عصمت‌ و نگهبان‌ پرهیزکاران‌ درود بر
تو اى‌ امام‌ رستگاران‌ درود بر تو اى‌ اساس‌ اهل‌ ایمان‌ درود بر تو اى‌ گشایش‌ قلب‌
اندوهناکان‌ درود بر تو اى‌ وارث‌ پیامبران‌ برگزیده‌ خدا درود بر تو اى‌ خزینه‌دار
علم‌ وصى‌ رسول‌ خدا درود بر تو اى‌ دعوت‌کننده‌ به‌ احکام‌ و قوانین‌ خدا درود بر تو اى‌
گویاى‌ به‌ کتاب‌ خدا درود بر تو اى‌ حجت‌ حجتهاى‌ الهى‌ درود بر تو اى‌ راهنماى‌
امت‌ها درود بر تو اى‌ ولى‌ و سرپرست‌ نعمتها درود بر تو اى‌ گنجینه‌ دانش‌ درود بر
تو اى‌ کشتى‌ بردبارى‌ درود بر تو اى‌ پدر امام‌ منتظر که‌ عیان‌ است‌ براى‌ خردمند حجت‌
او و معرفت‌ او به‌ یقین‌ ثابت‌ و مبرهن‌ است‌ آنکه‌ در پرده‌ است‌ از دیده‌ ستمکاران‌
و نهان‌ است‌ از دولت‌ و حکومت‌ فاسقان‌ و بازگردانید پروردگار ما بوسیله‌ او اسلام‌
ناب‌ و تازه‌ را بعد از گرفتگى‌ و فرسودگى‌ و قرآن‌ را نو و تازه‌ پس‌ از کهنگى‌ و
پژمردگى‌ گواهم‌ اى‌ مولا و سرورم‌ که‌ تو بدرستى‌ به‌پا داشتى‌ نماز را و ادا کردى‌ زکوة‌
را و امر به‌ معروف‌ کردى‌ و نهى‌ از منکر نمودى‌ و دعوت‌ کردى‌ به‌ سوى‌ راه‌
پروردگارت‌ با کلام‌ حکمت‌آمیز و با پند و اندرز نیکو و پرستیدى‌ خدا را خالصانه‌ تا
آخر عمرت‌ از خدا درخواست‌ مى‌نمایم‌ به‌ آن‌ شأن‌ و مقامى‌ که‌ نزد او دارید که‌ بپذیرد
زیارت‌ مرا از شما و قدردانى‌ نماید کوششم‌ را به‌ سوى‌ شما و اجابت‌ فرماید دعایم‌
را بوسیله‌ شما و قرار بدهد مرا از یاوران‌ حق‌ و پیروان‌ و همراهانش‌ و دوستانش‌ و
دوست‌دارانش‌ و درود بر تو و رحمت‌ خدا و برکات‌ او
خدایا درود فرست‌ بر آقاى‌ ما محمد و خاندان‌ محمد و درود فرست‌ بر حسن‌ بن‌ على‌
راهنماى‌ بسوى‌ دین‌ تو و دعوت‌ کننده‌ به‌ سوى‌ راه‌ تو پرچم‌ هدایت‌ و راستى‌ و چراغ‌
تقوى‌ و معدن‌ گوهر خردمندى‌ و جایگاه‌ فرزانگى‌ و باران‌ رحمت‌ بر مردم‌ و ابر
حکمت‌بار و دریاى‌ پند و اندرز و وارث‌ پیشوایان‌ و گواه‌ بر امت‌ که‌ معصوم‌ و
پاکند از هر گناه‌ و منزه‌ از هر نقص‌ و با فضیلت‌ و مقرب‌ درگاه‌ خدا و پاکیزه‌ از
پلیدى‌ آنچنانکه‌ به‌ ارث‌ دادى‌ به‌ او علم‌ قرآن‌ را و الهام‌ کردى‌ او را فرجام‌ داورى‌
و سخنورى‌ و نصب‌ کردى‌ او را نشانه‌اى‌ براى‌ اهل‌ قبله‌ خود و قرین‌ ساختى‌ طاعت‌ او را
به‌ پیروى‌ خودت‌ و واجب‌ نمودى‌ دوستى‌ او را بر همه‌ آفریدگانت‌ خدایا چنانکه‌
بازگشت‌ نمود نیکویى‌ و بى‌آلایشى‌ در یگانگى‌ تو و نابود کرد کسانیکه‌ فرو رفته‌ بودند
در تشبیه‌ تو به‌ مخلوق‌؟ و طرفدارى‌ و حمایت‌ کرد از اهل‌ ایمان‌ به‌ تو پس‌ رحمت‌
فرست‌ پروردگارا بر او رحمتى‌ که‌ او را به‌ مقام‌ خاشعان‌ رساند و بالا برد او را در
بهشت‌ به‌ درجه‌ جدش‌ خاتم‌ پیغمبران‌ و برسان‌ او را از جانب‌ ما تحیت‌ و سلام‌ و عطا
کن‌ از آستان‌ خودت‌ در دوستى‌ او بخشش‌ فزون‌ و احسان‌ و آمرزش‌ و خوشنودى‌ را زیرا
تویى‌ صاحب‌ فضل‌ و رحمت‌ بزرگ‌ و نعمتى‌ گرانمایه‌
اى‌ همیشه‌ اى‌ پاینده‌ اى‌ زنده‌ اى‌ پایدار اى‌ برطرف‌ کننده‌ گرفتارى‌ و اندوه‌ و اى‌
گشاینده‌ غم‌ و اى‌ برانگیزنده‌ رسولان‌ و اى‌ که‌ وعده‌هایت‌ همه‌ راست‌ است‌ و اى‌ زنده‌
که‌ نیست‌ معبودى‌ جز تو توسل‌ جویم‌ به‌ درگاهت‌ و به‌ حبیب‌ و دوست‌ تو محمد و وصى‌
محمد على‌ پسر عمش‌ و دامادش‌ بر دخترش‌ آنکه‌ پایان‌ دادى‌ بوسیله‌ آن‌ دو شریعت‌ها
را و گشودى‌ به‌ آن‌ دو در فهم‌ تأویل‌ و پیش‌ درآمد و رازهاى‌ قرآن‌ را درود فرست‌ به‌
آن‌ دو یک‌ نوع‌ درودى‌ که‌ گواهش‌ باشند اولین‌ و آخرین‌ و آنهایند موجب‌ نجات‌
دوستان‌ و شایستگان‌ و توسل‌ جویم‌ به‌ فاطمه‌ زهرا مادر ائمه‌ و امام‌ راهنمایان‌ و
بانوى‌ بانوان‌ جهانیان‌ که‌ شفاعت‌ کنند درباره‌ شیعیان‌ اولادش‌ که‌ پاکند همه‌ و رحمت‌
فرست‌ بر او رحمت‌ همیشگى‌ و پایان‌ناپذیر جاویدان‌ تا پایان‌ روزگار و توسل‌ جویم‌ به‌
درگاه‌ تو به‌ حسن‌ آن‌ پسندیده‌ پاک‌ و پاکیزه‌ و حسین‌ ستم‌دیده‌ پسندیده‌ نیک‌ پرهیزکار
دو آقاى‌ جوانان‌ اهل‌ بهشت‌ و دو بهترین‌ امام‌ خیرخواه‌ دو پاکیزه‌ دو پرهیزکار دو
آقاى‌ با نظیف‌ و پاک‌ دو شهید و دو ستم‌دیده‌ دو کشته‌ شده‌ در راه‌ حق‌ درود فرست‌ بر
آن‌ دو تا برآید آفتاب‌ و فرو شود درودى‌ پیوسته‌ و پشت‌ سر هم‌ و توسل‌ مى‌جویم‌
بدرگاه‌ تو به‌ على‌ بن‌ الحسین‌ آقاى‌ عابدان‌ و مستور از ترس‌ ستمکاران‌ و به‌ محمد بن‌
على‌ باقر آن‌ امام‌ پاک‌ و نور درخشان‌ آن‌ دو امام‌ بزرگ‌ کلید برکت‌ها و دو چراغ‌
تاریکیها و درود فرست‌ بر آن‌ دو بزرگوار تا درآید شب‌ و روشن‌ شود روز رحمتى‌ در
صبح‌ و شام‌ و توسل‌ مى‌جویم‌ به‌ تو به‌ جعفر بن‌ محمد آن‌ راستگوى‌ از طرف‌ خدا و گویا و
سخنور در دانش‌ خدا به‌ موسى‌ بن‌ جعفر بنده‌ شایسته‌ در خود و آن‌ وصى‌ خیرخواه‌ که‌ هر
دو امام‌ و راهنما و راه‌ یافته‌ و وافى‌ و کافى‌ بودند درود فرست‌ بر آن‌ دو بزرگوار
تا تسبیح‌ گوید تو را فرشته‌ و به‌ حرکت‌ درآید براى‌ تو چرخى‌ درودى‌ که‌ برایت‌ و
افزون‌ شود و فانى‌ و نابود نشود هرگز و توسل‌ مى‌جویم‌ به‌ تو به‌ على‌ بن‌ موسى‌ الرضا و
به‌ محمد بن‌ على‌ مرتضى‌ دو امام‌ پاکیزه‌ و برگزیده‌ درود بر آن‌ دو امام‌ بزرگوار تا
روشن‌ باشد بامدادى‌ و دائم‌ و باقى‌ است‌ درودى‌ که‌ برافرازد آن‌ دور بسوى‌ خوشنودیت‌
در مراتب‌ اعلى‌ از بهشت‌ تو و توسل‌ مى‌جویم‌ بدرگاه‌ تو به‌ على‌ بن‌ محمد رهبر و حسن‌
بن‌ على‌ آن‌ دو راهنما و آن‌ دو قیام‌ کنندگان‌ به‌ امر بندگانت‌ و آزموده‌ به‌ رنج‌ و
سختیهاى‌ هول‌انگیز و پر هراس‌ و آن‌ دو شکیبا در مقابل‌ کینه‌هاى‌ لغزاننده‌ رحمت‌
فرست‌ بر آنها معادل‌ پاداش‌ صابران‌ و برابر ثواب‌ رستگاران‌ درودى‌ که‌ آماده‌ کنند
براى‌ آنها مقام‌ بلندى‌ را و توسل‌ مى‌جویم‌ به‌ تو اى‌ پروردگار به‌ امام‌ ما و محقق‌
زمان‌ ما آن‌ روز وعده‌ داده‌ شده‌ و آن‌ گواه‌ گواهى‌ شده‌ و آن‌ نور درخشنده‌تر و تابش‌
روشن‌تر و آن‌ یارى‌ شده‌ به‌ رعب‌ و ترس‌ و پیروز یافته‌ با سعادت‌ درود فرست‌ بر او
به‌ تعداد میوه‌ها و برگهاى‌ درخت‌ و اجزاء ریگها به‌ شماره‌ موها و گرگ‌ها و به‌ عدد
آنچه‌ فراگیرد به‌ او دانش‌ تو و بشمارد کتاب‌ (تدوین‌ و تکوین‌ تو) رحمتى‌ که‌ غبطه‌
خورند بدان‌ اولین‌ و آخرین‌ خدایا محشور نما ما را در گروه‌ او و نگاه‌ بدار ما را
بر اطاعت‌ او و پاسدارى‌ نما به‌ دولت‌ او و هدیه‌ و تحفه‌ ده‌ به‌ ما به‌ ولایت‌ او و
یارى‌ کن‌ ما را بر دشمنان‌ ما به‌ عزت‌ او و قرار ده‌ ما را اى‌ پروردگار از
توبه‌کاران‌ اى‌ مهربانترین‌ مهربانان‌ خدایا براستى‌ ابلیس‌ متمرد و سرکش‌ لعنتى‌
همانا از تو نظر خواست‌ براى‌ گمراه‌ نمودن‌ خلقت‌ و تو مهلت‌ دادى‌ او را و از تو
فرصت‌ خواسته‌ براى‌ گمراه‌ کردن‌ بندگانت‌ پس‌ مهلتش‌ دادى‌ از جهت‌ دانش‌ قدیمت‌
درباره‌ او و اکنون‌ آشیانه‌ گروه‌ و لشکر او و زیاده‌ شده‌ و ازدحام‌ کرده‌ سپاهیانش‌ و
پراکنده‌ شدند دعوت‌ کنندگان‌ او در اطراف‌ زمین‌ و مبلغین‌ او گمراه‌ کردند بندگان‌
تو را دسته‌ دسته‌ و گروههاى‌ پراکنده‌ و حزبها و دسته‌جات‌ سرکش‌ و همانا خودت‌ وعده‌
دادى‌ به‌ کندن‌ ریشه‌ او و بر هم‌ زدن‌ دستگاهش‌ نابود نما اولادش‌ و سپاه‌ او و پاک‌
گردان‌ کشورهاى‌ خود را از بدعتها و اختلافى‌ که‌ به‌ وجود آورده‌ و راحت‌ کن‌ بندگان‌
خود را از روشها و قیاسهایش‌ و قرار بده‌ روزگار بدى‌ براى‌ آنها و بگستران‌ عدل‌ خود
را و پدید آر دین‌ خود را و نیرو ده‌ دوستانت‌ را و سست‌ نما دشمنانت‌ را و واگذار
سرزمینهاى‌ شیطان‌ و سرزمینهاى‌ دوستانش‌ را به‌ اولیاء خود و جاویددار آنها را در
دوزخ‌ و بچشان‌ آنها را از عذاب‌ دردناک‌ و مقرر دار لعنت‌هاى‌ خود را که‌ به‌ ودیعت‌
نهاده‌اى‌ در جاهاى‌ نحس‌ آفرینش‌ و زشتیهاى‌ طبیعت‌ بر سر آنها فروبار که‌ موکل‌ بر
آنها گردند و جارى‌ کردند در میان‌ آنها هر صبح‌ و شام‌ و هر چاشتگاه‌ و پسین‌
پروردگارا عطا کن‌ به‌ ما در دنیا حسنه‌ و در آخرت‌ حسنه‌اى‌ و نگهدار ما را به‌ رحمت‌
خودت‌ از عذاب‌ آتش‌ اى‌ مهربانترین‌ مهربانان‌


 


مشترک RSS وبلاگ شوید

آرشیوها

پیوند‌ها