سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پاسخ به مسائل دینى

یکشنبه 87/2/22 3:22 عصر| | نظر

پاسخ به مسائل دینى
ِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ از شیخ صدوق محمد بن بابویه روایت شده که زینب (س ) نایب خاص امام حسین (ع ) بود و مردم نیز در رابطه با مسائل حلال و حرام به آن حضرت مراجعه مى کردند تا زمانى که امام زین العابدین (ع ) از بیمارى شفا یافت . (39)

سفارش پیامبر درباره زینب (س )
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ بعد از تولد زینب (س ) پیامبر (ص ) فرمود تا نوزاد را به نزدش ‍ بیاورند. آن گاه او را بوسید و در آغوش گرفت و نام او را زینب (س ) گذاشت و سپس فرمود: به شما سفارش مى کنم ، و این سفارش مرا حاضران به غایبان برسانند (( این دختر را احترام کنند که همانند خدیجه کبرى (س ) است (40)


مشترک RSS وبلاگ شوید

آرشیوها

پیوند‌ها