سفارش تبلیغ
صبا ویژن

داستان هایی از زندگی کریم اهل بیت ویژه میلاد باسعادت امام حسن مج

سه شنبه 86/7/3 8:45 صبح| امام حسن مجتبی | نظر

داستان هایی از زندگی کریم اهل بیت ویژه میلاد باسعادت امام حسن مجتبی

http://www.hassanmojtaba.mihanblog.com/ منبع وبلاگ امام حسن مجتبی

فرزند پیامبر
در تفسیر ثعلبی از حضرت امام محمد باقر (ع)روایت است که :حضرت پیامبر (ص)بیمار شد جبرییل طبقی از انگور و انار بهشت از برای آن حضرت آورد وقتی حضرت رسول (ص) خواست که آن را تناول کند در دست آن حضرت تسبیح گفت حضرت امام حسن وامام حسین داخل شدند از آن میوه تناول کردند در دست ایشان نیز تسبیح گفت پس حضرت امیرالمومنین (ع)داخل شد تناول نمود در دست آن حضرت نیز تسبیح گفت مردی از صبحانه نیز داخل شد برداشت که بخورد در دست او تسبیح نگفت0جبرییل گفت این طعامی است که نمی خورد از آن مگر پیغمبر یا وصی پیغمبریافرزند پیغمبر0)){مناقب ابن شهرآشوب جلد3 صفحه448 }

منبع :وبلاگ امام حسن مجتبی علیه السلام

یاحق امام حسن مجتبی علیه السلام پشت وپناه تون


مشترک RSS وبلاگ شوید

آرشیوها

پیوند‌ها