سفارش تبلیغ
صبا ویژن

داستان هایی از زندگی کریم اهل بیت ویژه میلاد باسعادت امام حسن مج

سه شنبه 86/7/3 8:44 صبح| امام حسن مجتبی | نظر

http://www.hassanmojtaba.mihanblog.com/ منبع وبلاگ امام حسن مجتبی

داستان هایی از زندگی کریم اهل بیت ویژه میلاد باسعادت امام حسن مجتبی

 درخت خشک رطب داد
صفار وقطب راوندی و دیگران از حضرت صادق (ع)روایت کرده اند که ((امام حسن (ع)در یکی از سفرها که به عمره میرفت.مردی از فرزندان زبیر در خدمت آن حضرت بود و به امامت آن حضرت اعتقاد داشت در یکی از منازل بر سر آبی فرود آمدند نزدیک آن آب درختان خرما بود که از بی آبی خشک شده بودند برای آن حضرت زیر درختی فرش انداختند و برای فرزندان زبیر در زیر درخت دیگردر برابر آن جناب آن مرد نگاهی به بالای کرد وگفت :اگر این درخت خشک نشده بود از میوه آن میخوردیم .حضرت فرمود رطب میخواهی ؟گفت :بلی . حضرت دست به سوی آسمان بلند کرد و دعایی کرد آن مرد نفهمید  ناگاه آن درخت به اعجاز آن جناب سبز شد برگ آورد ورطب در آن به وجود آمد شتربانی که همراه ایشان بود گفت :به خدا سوگند جادو کرد .حضرت فرمود وای بر تو این جادو نیست حق تعالی دعای فرزند پیغمبر خود را مستجاب کرد .))پس آن مقداررطب از آن درخت چیدند که برای همه اهل قافله بس بود .{خرایج ج2ص571}

منبع :وبلاگ امام حسن مجتبی علیه السلام

یاحق امام حسن مجتبی علیه السلام پشت وپناه تون


مشترک RSS وبلاگ شوید

آرشیوها

پیوند‌ها