سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ملاباسم کربلایی ( ان قتلونا ) به همراه ترجمه فارسی

دوشنبه 87/6/18 6:14 عصر| | نظر

ملاباسم کربلایی ( ان قتلونا ) به همراه ترجمه فارسی چاپ ارسال به دوست
نویسنده مدیریت   
1387/06/08 ساعت 16:40:09

Imageنوحه بسیار زیبای ملاباسم کربلایی ( ان قتلونا ) به معنی اگر ما را کشتند به همراه متن عربی و ترجمه فارسی توسط سایت ذاکرین را می توانید از طریق ادامه مطلب به صورت صوتی دریافت کنید.
 

دریافت فایل

 متن عربی به همراه ترجمه فارسی

 

إن قتلونا أو ترکونا فالأمر موحد - دمنا قرر لن نتغیر عن آل محمد
اگر مارو کشتند یا ترکمون کردند هیچ فرقی ندارد - خونهامون قرار گرفت که هیچ وقت از آل محمد عوض نشویم

بکم نطقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
به شما زبان گشودیم یا حسین  - برایه شما خلق شدیم یا حسین
بارینه بالتطهیر أنزل آیات - وأنتوا جعلکم اطهر المخلوقات

خداوند آیه تطهیر را نازل کرد -  و شما را پاک ترین مخلوقات قرار داد

حبکم ینزه کل ضمیر وکل ذات - یحسین وإحنه نعوف حبکم هیهات
محبت به شما هر باطن و ذات را  منزه می سازد - و یا حسین ما هیچ وقت عشق تو را رها نمی کنیم
إنتوا الشموس إلتجلی غیم النکبات - وإحنه الانصار نضحی یوم الکلفات

شما خورشیدی هستید که ابرهای مصیبت را کنار می برد – و ما انصاری که در روز های بلا ایثار می کنند هستیم

لا یغرینا لو اعطینا ملکوت الدنیا

اگر به ما کل دنیا را دادند اغرا نمی شویم

 لا نترککم إنا معکم سنموت ونحیا
شما را رها نمی کنیم ما با شما می میریم و زنده می شیم

فما افترقنا یا حسین- لکم خلقنا یا حسین
از شما جدا نمی شیم  یا حسین - برایه شما خلق شدیم یا حسین
أهل البصیرة تفسر الحب ألوان - وتقول طبع الحب صفة بکل إنسان
اهل بصیرت عشق را همه رنگ تفسیر کردند – و میگن عادت عشق صفتیه در هر انسان

واحد یحب عن عاطفة وبس لسان - وواحد یحب ناتج عقیدة وایمان
یکی  از عاطفش و زبانی عاشق میشه – و یکی عشقش نتیجه عقیده و ایمان است
ولو فتشت أرواحنا والأبدان - تسمع نبض حبکم بدم الشریان

و اگر ارواح و بدنمان را بگردی - صدای ضربان قلب عشقتون در خون هایی که در رگ های قلب جاری هست می شنوی

نحن نصارخ- هدف واضح- دونک مغزاه

ما اعلام می کنیم هدفمون واضح است معناش را رها کن

 بولایتکم ومودتکم یأمرنا الله
 به ولایت شما و مودت شما خدا امرمون کرده
لذا عشقنـــا یا حسین - لکم خلقنـــا یا حسیـن
برایه همین عاشق شدیم یا حسین- برایه شما خلق شدیم یا حسین
بارینه حجة على البشر خلاکم - وإحنه بعقاید ثابتة نهواکم
خداوند شما را حجت بر بشر گذاشت- و ما با عقاید ثابت عاشقتون شدیم
إنتوا ینابیع العمر شفناکم - وإحنه الاراضی الیابسة لو لاکم
و ما شما را آب حیات عمر دیدیم – و ما زمین خشکیم  بدون شما
یحسین مثل الهوا إحتاجیناکم - ونموت لو لحظات فارقناکم

یاحسین مثل هوا به شما احتیاج داریم – و میمیریم اگه لحظه ای از شما جدا شدیم

أنت حیاتی تسکن ذاتی بل إنک اقرب

تو زندگیه منی ساکن ذات منی نه تو نزدیک تری

 بإرادتنا بشهادتنا شوق نترقب
  با ارادمون به شهادتمون  با اشتیاق نزدیک می شیم
نحن صدقنـــا یا حسین - لکم خلقنا یا حسیــن
 ما راست گفتیم یا حسین - برایه شما خلق شدیم یا حسین
قرینا بکتاب الشوق یبن المختار - شفنا المحبة الحرة تطلب اعمار
در کتاب اشتیاق خواندیم ای پسر مختار- دیدیم عشق آزاد ،جان ها می خواهد
عفنا الاهل عفنا الحلایل والدار - جیناکم بشوق الزرع للامطار

زن و بچه ها و خانه را رها کردیم – و به شوق گیاهان به آب آمدیم

شوق الحمایم من ترد للأوکار - بشوق اللیالی المظلمة للاقمار
شوق پرنده ها وقتی بر می گردنند به لانه شون- به شوق شب های تاریک بی ماه
لو احرقنا او مزقنا بسیوف الغدر

 اگر آتش گرفتیم  یا با شمشیر غدر  تکه تکه شدیم

 حبک یشهد لن نتردد وخصومک تدری
 عشقت شهادت میده  ترددی پیدا نخواهیم کرد  و دشمنت آن را می داند
بکم لحقنا یا حسین - لکم خلقنــا یا حسیـــن
به شما ملحق شدیم یا حسین – برایه شما خلق شدیم یا حسین
انتوا الارواح واحنه یحسین جسوم - من غیرکم صعبة العمر النه یدوم
شما ارواح و ما یا حسین جسدیم- بدون شما سخت هست عمری برایه ما بماند
انتوا شرایین القلب یا مظلوم - شلون القلب یتحرک بغیر دموم
شما رگ های قلب هستید یا مظلوم - چطور بدون خون قلب حرکت کند
هالوادم تراب الارض وانتوا نجوم - بحبکم و طبع المحب میخاف اللوم
این آدم ها خاک زمین و شما ستاره ها - به عشقتون و عادت عاشق آن که از ملامت نمی ترسد
بضمائرنا ومناحرنا سنخط العهدا

با ضمیرمون و گردن هامون عهد را می نویسیم

 لعقیدتنا نعطی دمنـــا ونحوز المجدا
 و برای عقیده مون خونمون رو می دیم و نائل برندگی می شیم
بکم عتقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
به شما آزاد شدیم یا حسین – برایه شما خلق شدیم یا حسین
گلب الی یحبکم یحمل أربع اوصاف - حب وإرادة ومعنویة وإنصاف
قلب که عاشق شماست 4 صفت داره- محبت و ارادت و معنویت و انصاف
والی یهز گلبه رنین الاسیاف - لا تعتقد یگدر یحقق اهداف

و هر کسی صدایه شمشیر ها قلبش را می لرزاند- اعتقاد نداشته باش که بتونه هدفی را نشان بده

راعی الهدف یوم الشداید میخاف - یرخص حیاته للقیم والاعراف
دارای هدف از روز سخت نمی ترسه - زندگیش را ارزونیه عرف و ارزش ها می کند
نحن نعاهد سوف نجاهد والعالم یسمع

ما عهد می بندیم جهاد می کنیم و عالم می شنود

 قسما قسما نمضی قدما برحاب المصرع
 قسم قسم با پای خود به آغوش مرگ می رویم
نحن استبقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
ما سبقت گرفتیم یا حسین – برایه شما خلق شدیم یا حسین
نار المنایا عداک من تشعلها - برد وسلم بسیوفنه نحولها
آتش مرگ ها را وقتی دشمنانت روشن می کنند – با شمشیرمون به سرد و سلام تبدیل می کنیم
کل رمیة یرموک إحنه نتقبلها - وگبلک نخوض الملحمة وندخلها
هر تیری که به سویت پرتاب می کنند ما آن را استقبال می کنیم- و قبل از خودت ما وارد جنگ می شیم
وخیامکم کعبة بشرف نجعلها - اشهده إیدوس حدودها ویوصلها

وخیمه هاتون را با شرف  ، کعبه می کنیم - کی وادار کرد کسی را که پا بر حدودش  بزاره و برسه

نحن نقابل کل مقاتل بصمود القلب

ما مقابله می کنیم هر مقاتلی را با قوت قلب

 سوف نناضل ضد الباطل فی سوح الحرب
ما می جنگیم ضد باطل در عرصه جنگ

دم نفقنا یا حسین - لکم خلقنا یا حسین
خون پرداخت کردیم یا حسین – برایه شما خلق شدیم یا حسین


 ترجمه : حسین عباسی


ملاباسم کربلایی ( عذبنی درب الشام ) به همراه ترجمه فارسی

دوشنبه 87/6/18 6:11 عصر| | نظر

ملاباسم کربلایی ( عذبنی درب الشام ) به همراه ترجمه فارسی چاپ ارسال به دوست
نویسنده مدیریت   
1387/06/11 ساعت 03:01:01

Imageنوحه بسیار زیبای ملاباسم کربلایی ( عذبنی درب الشام ) به معنی راه شام عذابم داد به همراه متن عربی و ترجمه فارسی توسط سایت ذاکرین را می توانید از طریق ادامه مطلب به صورت صوتی دریافت کنید.
 

 

دریافت فایل

 متن عربی به همراه ترجمه فارسی

 


( مَر عَلینه )
< بر ما گذشت >
صفت گاع المصایب مَرعلینَه
 آخر زمین بلا ها برای ما ماند
اشلون انهار بالطف مَرعلینه
چه روزی در کربلا بر ما گذشت
على اجسوم الغوالب مُرعَلینه
یه سری ما را بر پیکر شهدا ببر
لگاها اجسوم صرعى اعلى الوطیة
آن ها را پیکر هایی مقتول بر خاک ها پیدا کرد


( مُر بَأهَلنه )
< سری به خانواده بزن >

یا خی چاس النوایب مُر بَأهلنه
ای برادر . چه کاس بلاهایی بر خانواده مون گذشت
او من کل صوب شامت مُر بَأهلنه
از هر سو شامتی بر خانواده مون گذشت
یا حادی الضعن بالله مُر بَأهَلنه
ای ساربان تو را به خدا مارا سری بر اجساد ببر
انتوادع گبل لا نطلع سبیة
خداحافظی کنیم قبل از اینکه به اسارت برویم
عذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – آه ای زمانم

یا زمن من عندک سبب کل بلوای - من زغری واتگابلت بالظیم اویای
ای زمان سبب همه بلاهایم تویی – از کوچکیم با بلاها با من روبرو شدی
واجفونی ذبلت من کثر دمع ابچای - لمن وگع چافل اضعونی الوفای
از گریه هایم پلک هایم پژمرده شد - از وقتی سرپرست سفرم آن با وفا افتاد
عالنهر گلبی طاح - والأمل منی راح
بر آن رود دلم افتاد – و امید به برگشتنش از من رفت
اوکل الأمانی - آه یا زمانی
و همه امید هایم – آه ای زمانم


عذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – اه ای زمانم

جمر الغضى ابوسط الگلب حسراتی - صبن دمة من الفرک راحاتی
حسرت هایم مانند ذغال آتشی در وسط قلبم – از فراق چشمانم  خون میریزد
فوگ الوجن خلن أثر دمعاتی - ابکل اللیالی أتگلب ابحسباتی
اشک هایم بر روی صورتم اثر گذاشته – در همه شبها با حساب هایم می غلطم
بالطف عفت هالروح - یم الأجساد اتنوح
در کربلا این روح را رها کردم – نزد اجساد گریه و زاری می کند
والهم ولانی - آه یا زمانی
و غصه مرا فرا گرفته – آه ای زمانمعذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – اه ای زمانم


من أمی کسروا ضلع من عندی اضلوع - وشگد صبر عندک یا گلبی المفجوع
از مادرم پهلویی شکستنند اما از من پهلوها شکستنند – و چقدر صبر داری ای دل غم دیده
فوگ الرمح راس الحسین المگطوع - وعلى الهزل مچتوفة الأطفال اتلوع
بالایه نیزه . سر حسین بریده – و بر ناقه ها با دست بسته بچه ها حال خوشی ندارند
أتفگد المضعون - لو سکت إلیبچون
سراغ بچه ها را می گیرم – یا گریه کنندگان را ساکت می کنم
غدرک سبانی - آه یا زمانی
نامردی تو باعث اسارتم شد – آه ای زمانمعذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – اه ای زمانم

شاب الگلب من الهضم گبل الراس - أتفگد الطفل إلیطیح او ینداس
قلبم از بلاها قبل از سرم پیر شد – سراغ بچه ای که می افتد یا زیر پا می افتد را می گیرم
یو أستر العیلة من اعیون الناس - او من ضربوا امتونی صحت یا عباس
یا خانواده را از چشمان مردم می پوشانم – و وقتی مرا تازیانه می زنند فریاد می زنم یا عباس
یلی جبتنی اویاک - هضمونی خویة اعداک
ای تویی که مرا با خود آوردی – دشمنانت مرا اذیت کردند
ابشدة ترانی - آه یا زمانی
مرا در بلا می بینی – آه ای زمانمعذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – اه ای زمانم


من گطعوا اچفوفک یا راعی الغیرة - فوگ الهزل من دیرة رحت إلدیرة
وقتی که دستانت را بریدنند ای غیور – بر رویه ناقه ها از دیار به دیار دیگری رفتم
شحچیلک او أمری صعب تفسیره - تنشدنی عنک هند طحت ابحیرة
چه بگویم برات که شرح حالم سخته  – هنده درباره تو سوال می کند و من در حیرت ماندم
منی ترید اجواب - وآنه ابدمع سچاب
از من جواب می خواهد – و من با اشک های جاری
ما أدری اشدهانی - آه یا زمانی
نمی دونم چی به سر من آمد – اه ای زمانمعذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – آه ای زمانم

من عگب خدری او عزتی او ذیچ الدار - لنی ابخرابة گاعدة او بین أشرار
از بعد سرپرستم و عزتم و آن خانه – در خرابه ای نشسته ام ودر بین دشمن ها
والصوب المدینة اتوجهت بالأنظار - یا جدی گوم أنظر یا طه المختار
چشم ها به طرفه مدینه متوجه شد – ای جدم بلند شو ببین ای طه مختار
بس حرم والأطفال - یا الهادی وابیا حال
فقط زن و بچه ها – ای هادی و در چه حالتی
محد رعانی - آه یا زمانی
هیچ کس مراعاتم نکرد – اه ای زمانم
عذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – اه ای زمانم

امضیت أربعین امن اللیالی یا حسین - ما بین لوعة گلبی ودموع العین
دهل شب از اربعین گذراندم ای حسین – بین دل شورگی و اشک چشم ها
من شبلک أنشدک خویه عن گبرک وین - او عن گبر أخوک او رایته والچفین
برادرم ، سراغ قبرت را از فرزندت میگیرم – و همچنین از قبر برادرت و پرچمش و دستانش
من الیسر ردیت - ولگبرک اتعنیت
از اسارت برگشتم – وبه قبرت آمدم
وإشتد حنانی - آه یا زمانی
و حنانم زیاد شد – آه ای زمانمعذبنی درب الشام - ما طبگ جفنی او نام
راه شام مرا عذاب داد – چشمانم بسته نشد ونخوابید
سهمک رمانی - آه یا زمانی
تیرت به من اصابت کرد – اه ای زمانم

ترجمه : حسین عباسی


ملاباسم کربلایی ( بعد ما اشوفک ) به همراه ترجمه فارسی

دوشنبه 87/6/18 6:10 عصر| | نظر

ملاباسم کربلایی ( بعد ما اشوفک ) به همراه ترجمه فارسی چاپ ارسال به دوست
نویسنده مدیریت   
1387/06/12 ساعت 00:30:00

Imageنوحه بسیار زیبای ملاباسم کربلایی ( بعد ما اشوفک ) به معنی دیگر نمی بینمت ... به همراه متن عربی و ترجمه فارسی توسط سایت ذاکرین را می توانید از طریق ادامه مطلب به صورت صوتی دریافت کنید.
 

دریافت فایل

متن عربی به همراه ترجمه فارسی

 

أخاف امن اعوفک بعد ما أشوفک اذا ما تجینی أقدر ظروفک
می ترسم وقتی رهایت میکنم دگر تو را نبینم اگر نیامدی وضعیتت را درک میکنم
طویله رحلتی وأخاف برجعتی بعد ما أشوفک
سفرم طولانیه و می ترسم وقتی که برگشتم دگر تو را نبینم

یا عباس اختک آنا ولا تبارحنی
عباس منم خواهرتم و مرا فراموش نکن
چنت انته تمسینی وتصبحنی
خودت صبح ها و شب ها به من سر می زدی
فرقتک ذلتی وشوفک یفرحنی
فراقت ذلت منه و دیدارت مرا خوشحال می کند
کلام الشامت بفرقاک یجرحنی
حرفهای طعنه زنها بر فراقت مرا زخم می کند
یا لیت الموت أخذ روحی و یریحنی
ای کاش مرگ جانم را می گرفت و راحتم می ساخت
إذا أنساک الله لا یسامحنی ..
خدا مرا نبخشد اگر فراموشت کردم
أخاف أشتکیلک وأعذب دلیلک وأرید بدموعی أبرد غلیلک
میترسم درد دل کنم برات ،  دلت را به درد آورم و می خواهم با اشک هایم جگرت را خنک کنم
تودعک دمعتی وأخاف برجعتی بعد ما أشوفک
اشک هایم با تو وداع میکند ومیترسم وقتی برگشتم دیگه نبینمت
أخاف امن اعوفک بعد ما أشوفک اذا ما تجینی أقدر ظروفک
میترسم وقتی رهایت میکنم دگر تو را نبینم . اگر نیامدی وضعیتت را درک میکنم
طویله رحلتی وأخاف برجعتی بعد ما أشوفک
سفرم طولانیه ومیترسم وقتی که برگشتم دگر تو را نبینم

أودعک یاابن ابویه او للیسر أطلع
پسر پدرم با تو وداع می کنم و به اسارت می روم
واعوفک بدر غایب نوره بالمصرع
و تو را رها می کنم همچون ماهی که نورش در قتله گاهش غایب شد
مثل جسمک توذر قلبی وتقطع
همچون بدنت دلم قطعه قطعه و ذره ذره شد
کلامی اویاک صار یترجمه المدمع
اشک هایم ، سخنان من با تو را ترجمه می کند
اذا ارجع یا خویه اشراح اتوقع
اگر برگشتم برادرم چه چیزی را توقع کنم
اذا ارجع اشوفک بعد من ارجع ..
اگر برگشتم آیا دوباره تو را خواهم دید
اباصر دلیلی سفرتی ورحیلی قلت له عجیبه افارق کفیلی
چشم دلم را در سفرم باز می کنم و به او گفتم عجیب است سرپرستم را رها می کنم
اعلى فقدک حسرتی واخاف برجعتی بعد ما أشوفک
بر فراقت حسرت می خورم و می ترسم وقت برگشتنم دیگر نبینمت
أخاف امن اعوفک بعد ما أشوفک اذا ما تجینی أقدر ظروفک

 


ملاباسم کربلایی ( بعد ما اشوفک ) دیگر نمی بینمت ...

جمعه 87/2/27 7:17 عصر| | نظر

ملاباسم کربلایی ( بعد ما اشوفک ) دیگر نمی بینمت ... چاپ ارسال به دوست
نویسنده مدیریت   
?? بهمن ????

Imageنوحه بسیار زیبای ملاباسم کربلایی ( بعد ما اشوفک ) به معنی دیگر نمی بینمت با موضوع وداع حضرت زینب (س) و حضرت عباس (ع) که می توانید از طریق ادامه مطلب دریافت کنید.بعد ما اشوفک


ملا باسم کربلایی ( للبکاء بقیة ) گریه تمام نشدنی است ...

جمعه 87/2/27 7:16 عصر| | نظر

ملا باسم کربلایی ( للبکاء بقیة ) گریه تمام نشدنی است ... چاپ ارسال به دوست
نویسنده مدیریت   
?? بهمن ????
Imageآلبوم للبکاء بقیه کاری از ملا باسم کربلایی که به مناسبت ایام محرم 1429 اجرا شده است. برای دریافت به ادامه مطلب مراجعه کنید.
قرآن الغرام

غریبا آری

بین الذبیح

قم یا علی

تلک الاضاحی

زینب

قسما  ( عربی - فارسی )


مشترک RSS وبلاگ شوید

آرشیوها

پیوند‌ها